Volejbal Kopaná Florbal Bowling Badminton Golf
Homepage Přihlášky Propozice Výsledky/Fotky Celkové pořadí Esprit střelci Archiv Partneři Kontakt

Byrokrat Cup - propozice

V rychlosti nastiňme, co vlastně ta naše Byrokrat Cup tour je. Jedná se o seriál sportovně společenských akcí, kde nejde jen o body do celkového pořadí Byrokrat Cup tour, ale především o sportovní vyžití, zábavu a vytvoření nových kontaktů. Týmy složené ze zaměstnanců jedné firmy či instituce mají během jednoho kalendářního roku hned několik možností k soupeření v různých odvětvích sportu...

Jak najdeme celkového Šampióna?

Byrokrat Cup tour pozná na konci listopadu 2021 svého v pořadí již 13. celkového vítěze, který bude dekorován při závěrečném ceremoniálu. Ptáte se, zda se jím můžete stát i Vy a jak toho docílit. Budiž Vám návodem pár následujících slov či vět k systému celkového bodování Byrokrat Cup tour.

Body do celkového pořadí můžete získat na každém podniku Byrokrat Cup 2021, přičemž minimálně jeden bodík si vždy připíše každý ze zúčastněných týmů. Systém bodování pro Byrokrat Cup 2019 je následující.

V turnaji se rozděluje vždy tolik bodů kolik je zúčastněných týmů. To znamená že pokud se turnaje zúčastní například 10 týmů bude se hrát o 10 bodů s tím že první tři týmy získají bodový bonus a to následovně: vítěz turnaje získá tři extra body, 2. tým dva body a 3. tým jeden bod. Dále od 4. Místa se vždy bude odečítat po jednom bodu. Níže je uvedena názorná ukázka jak by vypadalo bodování při účasti 10 týmů v turnaji:

Pořadí Bodový zisk
1. 13 (10+3)
2. 11 (9+2)
3. 9 (8+1)
4. 7
5. 6
6. 5
7. 4
8. 3
9. 2
10. 1

Zvláštní situace nastává v případě volejbalových turnajů. Kde je „šestkový“ volejbal rozdělen do 3 výkonnostních kategorií. V tomto případě se nebudou jednotlivé kategorie posuzovat zvlášť. Celkový vítěz v nejvyšší kategorii (Profi) obdrží počet bodů podle celkového počtu týmů v turnaji +3 body dále se bude postupovat podle klasického bodování. To znamená, že pro potřeby přidělení bodů do Byrokrat Cup tour 2019 bude na tomto turnaji sestaveno celkové pořadí všech účastníků turnaje. Přední příčky obsadí účastníci Profi kategorie, dle pořadí v kategorii, další příčky budou náležet účastníkům Hobby kateg., dle pořadí, a účastníci kateg. Rekreant budou zařazeni na konec celkového pořadí, také samozřejmě dle dosaženého pořadí ve své kategorii. Názorný přiklad bodového hodnocení ve volejbalovém turnaji:

Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů: 4 v kategorii PROFI, 4 v kategorii HOBBY a 4 v kategorii REKREANT. Rozdávat se tedy bude celkem 12 bodů plus bonusové body pro první tři týmy z kategorie PROFI:

Pořadí Bodový zisk
KATEGORIE PROFI
1. 15 (12+3)
2. 13 (11+2)
3. 11 (10+1)
4. 9
KATEGORIE HOBBY
1. 8
2. 7
3. 6
4. 5
KATEGORIE REKREANT
1. 4
2. 3
3. 2
4. 1

Obdobně bude postupováno i na dalších turnajích, kde bude rozlišováno mezi Profi a Hobby kategorií. Naopak u plážového volejbalu nastává opačná situace. Pro potřeby rozdělení bodů do celkového hodnocení se bude každá kategorie posuzovat zvlášť v závislosti na počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, plus bonusové body pro první tři týmy v kategorii. Znovu pro přehlednost názorná ukázka bodování:

Turnaje se zůčastnilo celkem 9 týmů: 4 v kategorii ŽENSKÉ DVOJICE, 5 v kategorii MUŽSKÉ DVOJICE:

Pořadí Bodový zisk
ŽENSKÉ DVOJICE
1. 7 (4+3)
2. 5 (3+2)
3. 3 (2+1)
4. 1
MUŽSKÉ DVOJICE
1. 8 (5+3)
2. 6 (4+2)
3. 4 (3+1)
4. 2
5. 1

Mysleli jsme rovněž na fakt, že některých sportovních akcí se účastní více týmů jedné instituce. Do celkového pořadí tour se bude institucím jako hlavní bodový zisk započítávat vždy ten nejlepší dosažený na jednotlivém turnaji, ať ho dosáhne kterékoliv mužstvo dané instituce - A, B, nebo jiné. Pokud instituce obsadí jeden či více turnajů např. dvěmi týmy, bude v celkovém pořadí figurovat i druhý bodový zisk - tam se budou započítávat vždy druhé nejlepší bodové výsledky na jednotlivých turnajích (opět tedy nezáleží, zda je dosáhne tým A, B nebo jiný). Stejné pravidlo platí i pro vyšší počet týmů jedné instituce na akcích Byrokrat Cup 2019. Z toho logicky plyne: „čím více týmů pošlete za vaší firmu do akce, tím větší šance na velký bodový zisk máte! Tak huráá na lov bodíků, bude to stát za to!!!