Byrokrat cup logo
Byrokrat cup - logo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

    1. Udělujete tímto souhlas společnosti Freesport, s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 209/31, 1700 00, Praha 7 IČ: 25412809, zapsané ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138225 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: – jméno a příjmení – název společnosti – e-mail – telefonní číslo

    2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace do turnaje Byrokrat Cup. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

    3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti sasa@freesport.cz

    4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

    5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – na přenositelnost údajů, – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Cookies

Provozovatel/Správce:

Freesport, s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 209/31, 1700 00, Praha 7 IČ: 25412809, zapsané ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138225


Naše kontaktní údaje jsou:
e-mail: sasa@freesport.cz


Na tomto webu pracujeme s cookies.


Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj.


Jaké typy cookies používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají.


Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Partneři